Мақсат

«Аралтұз» компаниясының жақын жылдарға негізгі стратегиялық мақсаты өзінің ас тұзы нарығындағы лидерлік позициясын сақтап қалу. Компания бәсекелестік орта әлсіз немесе толығымен жоқ,  тұз нарығындағы немесе оған жақын жаңа сегметтер мен секторды меңгеріп алуға тырысады. 

Бәсекелестік  орта жылдам  өсіп жатқан шақта компания нарықтың өзгерістеріне икемді және оперативті сату жүйесін қалыптастыра алды.

Аралтұз маркасымен тұз өнімдерін жетекті өндіруші және сатушы ретінде мақсатты нарықта лидерлік позицияны сақтап қалуға септігін тигізді:

  • логотип пен дизайнды өзгерту арқылы негізгі өнімнің имджін сақтап қалу;
  • қаптауыш типі бойынша ассортименттік линияны кеңейту;
  • экстра тұзын өндәру әдісі бойынша ассортименттік линияны кеңейту;
  • ұнтақталу линиясын кеңейту;
  • жаңа нарықтарға әртараптану.